Enershi

De nieuwe standaard voor energieopslag

 

Introductie

EnerShi is een bedrijf dat zich richt op duurzame energieoplossingen, met een focus op energieopslag, opwekking en transport. Enershi kan u hierin adviseren naar concrete oplossingen of samen met u werken aan de optimale oplossing met efficiënt duurzaam energiegebruik en maximale CO2-reductie.

Over ons

EnerShi houdt zich voornamelijk bezig met de ontwikkeling van duurzame energiesystemen en energietoepassingen. Oorspronkelijk begonnen in efficiënten biogas oplossingen waarbij met diverse invoerstromen meer biogas wordt geproduceerd. EnerShi is ook actief in de opslag van energie en heeft hiervoor de Energydisc ontwikkeld. De Energydisc is een mechanische batterij die maximaal circulair is en snel kan reageren op schommelingen in de stroomvoorziening.

EnerShi adviseert ook bedrijven, instellingen en overheden in de complexe materie van verduurzamen; "Hoe gaan wij het doen?", "Hoe effectief is het?", "Hoeveel minder ik de uitstoot van CO2?", "Waar moeten wij beginnen?" . Dit zijn allemaal vragen waarop u misschien graag een antwoord op zou willen hebben. EnerShi kan u helpen vanaf advies tot aan de engineering van concrete oplossingen voor duurzame energiesystemen. Dit doen wij vanaf wetenschappelijke onderbouwing tot concrete implementatie.

Selling Points

Selling points

Energy Discs

Dit systeem is een elektromechanische opslagmethode. De energie wordt opgeslagen in schotelveren die tijdens het opslaan worden ingedrukt. Op het moment dat de energie weer nodig is worden de veren ontspannen en komt de opgeslagen energie vrij. Deze manier van opslaan levert zo goed als geen verlies van energie op. Energie kan in principe oneindig vaak worden opgeslagen en net zo lang als gewenst; of dat nu een uur is of tien jaar. Het rendement blijft constant. Dit in tegenstelling tot batterijen. Daarvan vermindert het rendement in de loop van de tijd en is het aantal opslagkeren beperkt.

Ons systeem is veilig en gemakkelijk te onderhouden. De opslagcapaciteit kan op maat worden geleverd. Door opslageenheden aan elkaar te schakelen is een systeem te leveren op het door de klant gewenst niveau tot meer dan 100 MW. De lange levensduur van ons systeem (gegarandeerd minimaal 30 jaar) overschrijdt ruimschoots de standaard afschrijftermijnen. Nadat het systeem economisch is afgeschreven blijft het nog voor vele jaren beschikbaar om energie in op te slaan. De opslag is vanaf dat moment in feite gratis. Energy Discs is een wereldwijd gepatenteerd systeem.

Prototype

Het prototype van Energy Discs gaat gebouwd worden bij EnTranCe in Groningen.  Belangstellenden kunnen op afspraak kennisnemen van de voortgang en uitleg krijgen over de werking. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door VIA-subsidie gefinancierd vanuit EFRO.

Prototype