Enershi

De nieuwe standaard voor energieopslag

 

Introductie

EnerShi is een bedrijf dat zich richt op duurzame energieoplossingen, met een focus op energieopslag, opwekking en transport.

Over ons

EnerShi ontwikkelt nieuwe energieopslagsystemen. Ons uitgangspunt daarbij is betrouwbaarheid, veiligheid en duurzaamheid. Wij geloven daarom niet dat lithium-ion batterijen de toekomst zijn. Systemen met deze batterijen zijn niet allen brand- en explosiegevaarlijk, wij vinden ze

ook niet duurzaam genoeg. Als de batterijen na een jaar of zes worden afgeschreven blijven er teveel materialen over die niet hergebruikt worden. EnerShi gebruikt daarom zoveel mogelijk natuurlijke hulpbronnen en herbruikbare materialen in de systemen.

Selling Points

Selling points

Energy Discs

Dit systeem is een elektromechanische opslagmethode. De energie wordt opgeslagen in schotelveren die tijdens het opslaan worden ingedrukt. Op het moment dat de energie weer nodig is worden de veren ontspannen en komt de opgeslagen energie vrij. Deze manier van opslaan levert zo goed als geen verlies van energie op. Energie kan in principe oneindig vaak worden opgeslagen en net zo lang als gewenst; of dat nu een uur is of tien jaar. Het rendement blijft constant. Dit in tegenstelling tot batterijen. Daarvan vermindert het rendement in de loop van de tijd en is het aantal opslagkeren beperkt.

Ons systeem is veilig en gemakkelijk te onderhouden. De opslagcapaciteit kan op maat worden geleverd. Door opslageenheden aan elkaar te schakelen is een systeem te leveren op het door de klant gewenst niveau tot meer dan 100 MW. De lange levensduur van ons systeem (gegarandeerd minimaal 30 jaar) overschrijdt ruimschoots de standaard afschrijftermijnen. Nadat het systeem economisch is afgeschreven blijft het nog voor vele jaren beschikbaar om energie in op te slaan. De opslag is vanaf dat moment in feite gratis. Energy Discs is een wereldwijd gepatenteerd systeem.

Prototype

Het prototype van Energy Discs gaat  gebouwd worden bij EnTranCe in Groningen.  Belangstellenden kunnen op afspraak kennisnemen van de voortgang en uitleg krijgen over de werking. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door VIA-subsidie gefinancierd vanuit EFRO.

Prototype